Buradasınız : Hakkımızda
Türkçe
English
Cumartesi, 26.09.2020

                      Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kadının toplumsal hayatta hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak için kadın sorunları konusunda “toplumsal cinsiyet eşitliği” ilkesine uygun olarak araştırma ve alan çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde katkılar sağlayan bir merkez oluşturulması amacıyla, yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda araştırma yapmak ve bu alana yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak GÜKAM’ın üstlendiği misyondur.

 GÜKAM’ın amacı üniversitemiz içinde ve dışında toplumsal cinsiyet alanındaki ayrımcılıklar konusunda duyarlılığın artması ve kadınların güçlenmesi için çalışmaktır. Bu amaç çerçevesinde Merkez, toplumda kadına yönelik aile-içi şiddeti, eğitimde, çalışma yaşamında, siyasette kadınların yaşadıkları ayrımcılıkları ve olumsuzlukları görünür hale getirecek ve bu konularda duyarlılık yaratacak çeşitli faaliyetler yürütmekte, olumsuzlukların değişimi için verilen mücadele ve gerçekleştirilmesi gerekenler konusunda da bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirmekte ve örnekler sunmaktadır.

GÜKAM’ın amaçları arasında, Giresun Üniversitesi bünyesindeki fakülte ve akademik birimlerde kadın araştırmaları ve toplumsal cinsiyet akademik alanının gelişmesini sağlamak amacıyla disiplinlerarası çalışmalar yapmak, bilim, ekonomi, hukuk, siyaset, sanayi, kitle iletişim, sanat, medya, sağlık, sosyal yaşam, aile, iş yaşamı bağlamında kadınların toplumsal konumu ile ilgili sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara duyarlılığı arttırmak,  kadın çalışmaları yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak ve kadın sorunlarıyla ilgili yerel kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla veri sağlamak, bu kuruluşlarla ortak projeler hazırlamak gibi hedeflerde yer almaktadır.