Buradasınız : Ana Sayfa
Türkçe
English
Pazar, 22.01.2017

DUYURULAR


HABERLER5-10 EYLÜL 2016 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAN "TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ "KONULU SEMİNERİMİZDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. PROGRAMA GÖSTERDİĞİNİZ İLGİYE TEŞEKKÜR EDERİZ.

 

 

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SEMİNERLERİ

2016

 

Programın amacı :

 

Programın amacı, başta üniversitemizin tüm birimlerinde 1. sınıflarda zorunlu-seçmeli ders olan TC 101 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersini verecek olanlar olmak üzere, tüm mevcut veya ilerideki  eğiticilere bu alanda uzmanlık eğitiminin verilmesidir.

 

Bu ana amacın yanı sıra, genel olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda bilgi sahibi olmak, bu alanda, özellikle de GÜKAM tarafından yapılacak araştırma ve akademik etkinliklere katılmak isteyen öğretim elemanlarının eğitilmesi de programın amaçları arasındadır.

 

Ayrıca kuruluş aşamasında bulunduğumuz Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Ana Bilim Dalı ve Yüksek Lisans programlarına (tezli ve tezsiz) katılmak isteyen öğretim elemanlarımız açısından bu “eğiticinin eğitimi”ne katılım önemli bir altyapı oluşturacaktır.

 

Programa kimler katılabilir ?

 

Giresun Üniversitesi’nin herhangi bir biriminde görevli tüm öğretim elemanları  programa katılabilirler.

 

Ayrıca, Giresun Üniversitesi’nde idari personel veya sözleşmeli personel olarak çalışmakta olup, aynı zamanda üniversitede herhangi bir lisansüstü programda (yüksek lisans veya doktora) kayıtlı olanlar ile belli bir kontenjan dahilinde, Giresun Üniversitesi öğretim elemanlarının referansıyla, diğer üniversitelerde lisans üstü eğitim gören kişiler de programa katılabilirler. 

 

Eğitim programının genel koşulları

 

1.      Eğitim programının tarihleri ve ders organizasyonu ilişikte yer almaktadır.

 

Programda görüldüğü üzere, eğitim 5 – 9 Eylül 2016 tarihleri arasında 5 gün ve günde 6 saat olmak üzere toplamda 30 saat (10 ders) olarak planlanmıştır.

Eğitim Sosyal Tesisler Konferans Salonu'nda gerçekleşecektir.

Katılımcıların, mücbir sebepler dışında eğitimin tamamına katılmaları zorunludur. Bu şekilde bir katılım göstermeyenler sertifikaya hak kazanamazlar.

 

1.      Eğitim programı derslerin yanı sıra, program sonunda sertifika ile birlikte katılımcılara verilecek, derslerin ana hatlarından, özgün kaynakçaları ve önerilen kısa okuma parçalarından oluşan “eğitim elkitabı”nı da kapsamaktadır.

Kayıt :

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğiticinin Eğitimi 2016 programına katılmak isteyenlerin DUYURULAR bölümündeki katılım formunu doldurarak GÜKAM’a elden veya e-posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

  

Her tür ek bilgi için :  gukamgru@gmail.com

    Eğitim programımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

 

 

Ek 1 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ – 2016 / PROGRAM

 

Pazartesi 5 Eylül 2016

 

8.30                : Kayıt, kahvaltı

Açılış, programın tanıtımı : “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” tanımı               

9.00– 12.00 : TOPLUMSAL CİNSİYET VE EĞİTİM -  Yard.Doç.Dr.Fatmanur Özen

12.00 – 13.00 : Yemek arası

13.00 – 16.00 : TOPLUMSAL CİNSİYET VE POPÜLER KÜLTÜR – Doç.Dr.Şirin Dilli

(Bu iki hocamız ertesi gün yurtdışına konferansa gideceklerinden dersleri ilk güne konmuştur)

 

Salı 6 Eylül 2016

 

09.00- 12.00 : TOPLUMSAL CİNSİYET, KAVRAMLAR, KURAMLAR  -     Doç.Dr.İlknur Meşe

12.00 – 13.00 : Yemek arası

13.00 – 16.00 : TOPLUMSAL CİNSİYET ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM – Prof.Dr.Hülya Uğur Tanrıöver

 

Çarşamba 7 Eylül 2016

                                  

9.00 – 12.00   : EMEK, İSTİHDAM, TOPLUMSAL CİNSİYET – Doç.Dr.Yeter Demir Uslu

12.00 – 13.00             :  Yemek arası

13.00 – 16.00  : KADINLARA KARŞI ŞİDDET  - Prof.Dr.Aygen Türkmen

 

Perşembe 8 Eylül 2016

 

9.00 – 12.00   : DİN, CİNSİYET, TOPLUMSAL CİNSİYET – Yard.Doç.Dr.Hayrettin Karadeniz

12.00 – 13.00             :  Yemek arası

13.00 – 16.00  : DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KADIN HAREKETLERİ – (belirlenecek)

 

Cuma 9 Eylül 2016

 

9.00 – 12.00   : MEKANIN CİNSİYETİ – Yard.Doç.Dr.Başak Ergin

12.00 – 13.00             :  Yemek arası

13.00 – 16.00  : TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA – Prof.Dr. Hülya Uğur Tanrıöver

 

17.00 : Sertifika töreni ve kokteyl

 

 

 

UNESCO

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

VE KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ KÜRSÜSÜ

İLE  EL ELE

GÜÇLÜ ADIMLARLA YENİ HEDEFLERE…

2012 yılından itibaren sürdürülen yoğun ve verimli çalışmalar sonucu Türkiye’deki 8 UNESCO kürsüsünden biri Giresun Üniversitesi’nde kuruldu. 5 Mart 2016 tarihinde, Rektör ve kurulan UNESCO Kürsü Başkanı Prof. Dr.Aygün Attar’ın imzaladığı protokolle etkinliklerine  başlayan kürsü, her alanda GÜKAM ile işbirliği içinde çalışacak.

2016 – 2017 HEDEF VE PROJELERİ

1.       Eğitim / öğretim :

 

GÜKAM ve UNESCO-TCKG Kürsü’sü, 2015’te GÜKAM tarafından ilki başarıyla düzenlenmiş olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika” programını, genişletme ve yaygınlaştırmayı planlıyor.

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersini,  Türkiye’de lisans ve ön lisans programlarına dahil eden

ilk ve tek üniversite olan Giresun Üniversitesi, bu derslerin mevcut ve gelecekteki eğiticilerine kapsamlı bir ek formasyon vermenin yanı sıra, üniversite dışı kurum ve kuruluşlara da bu sertifika programıyla hizmet sunacak.

 

2016’da gerçekleşecek sertifika programı 5-10 Eylül 2016’da Güre yerleşkesinde ve kurum içi eğiticilere açık olarak düzenlenecek.

 

2.       Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları tezli Yüksek Lisans programı

 

Tüm dünyada sosyal bilimler alanına katkısı bilinen, ülkemizde de birçok üniversitede yer alan bu disiplinlerarası program, kurulacak Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları ana bilim dalına bağlı olarak tasarlanacak.

 

Programın özellikleri, uluslararası benzer programlardan oluşan eğitim ağlarına dahil olma durumu, üniversitemizin öğrenci profili ve geçerli mevzuat doğrultusunda en yakın zamanda belirlenecek.

 

Ayrıca, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları alanında doktora programı açma konusunda da çalışmalar yürütülmektedir.

 

3.       Kadın Çalışmaları Kütüphanesi

 

GÜKAM ve UNESCO TC-KG Kürsü’sü, Üniversitemizde,hem Toplumsal Cinsiyet alanındaki lisans ve lisans üstü öğrencilerine, hem de bu alanda çalışan tüm araştırmacılara ve genel olarak tüm öğrencilere hizmet vermek üzere bir kütüphane oluşturulmasını hedeflemektedir.

Yalnızca alan literatürüne dahil eserlerin değil, aynı zamanda da kadın yazarların bilimsel ve edebi çalışmalarına yer verilmesi planlandığından kütüphanenin adında “Kadın çalışmaları” tercih edilmiştir.

 

Bu kütüphane, klasik dokümantasyon işlevinin yanı sıra, düzenlenecek küçük ölçekli etkinliklere de açık olacaktır. Kadın yazarların kitaplarından örneklerin ele alınacağı “okuma günleri” veya yazar-araştırmacı katılımlarıyla yapılacak paneller, aynı zamanda  da öğrencilerimize “okuma” zevk ve alışkanlığını kazandırmaya katkıda bulunacaktır.

 

4.       Bilimsel araştırma ve yayınlar

 

GÜKAM,  başta yerel düzeyde olmak üzere,  kadınların durum ve beklentilerini belirlemeye yönelik bilimsel araştırmalar gerçekleştirilecektir. Yörenin kalkınması ve refahı açısından da konunun önemi düşünüldüğünde, bu araştırmalara, kamu ve özel kurum ve  kuruluşların, bu alanda faaliyet gösteren kadın dernekleri başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteği alınacaktır.

 

Yapılacak araştırmalar, alanın tanımı gereği disiplinlerarası olacağından, üniversitemizin her biriminden, eğitim çalışmalarının yanı sıra  bu tür çalışmalara da katılmak isteyen öğretim elemanı ve araştırmacılardan oluşacak  bir “GÜKAM EĞİTİCİ VE ARAŞTIRMACI AĞI” kurulacaktır.

 

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları alanında bilimsel ve teknik yayınlar yapmak da GÜKAM ve UNESCO TC-KG Kürsüsü’nün önceliklerindendir.

 

Bu alanda, halen üniversitemizde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği derslerinden sorumlu eğiticilerin talebi doğrultusunda, öncelikle, derslere kaynak oluşturma amacıyla kolektif bir “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kitabının gündeme alınması söz konusudur.

 

5.       Akademik ve sanatsal etkinlikler

 

Toplumsal Cinsiyet alanında, daha önce başarıyla gerçekleştirilen Uluslar arası Kadın Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı’nın III.’sü olmak üzere, çeşitli akademik ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.

 

GÜKAM ve UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi ve Kadınların Güçlendirilmesi Kürsüsü sizlerin destek ve katılımlarıyla güçlenecektir.

 

Her tür soru ve katkılarınız için (gukamgru@gmail.com)